Vid en kollision skadas din bil. Vilka typer av skador täcker din trafikförsäkring?Frågans svarsalternativ visas inte då detta är en av de 1000 betalfrågorna.
Köp alla 1000 körkortsfrågor nu »
Förklaring

Trafikförsäkring
Trafikförsäkring är en bilförsäkring som du måste ha enligt lag. Denna typ av försäkring ger ersättning vid personskador på förare, passagerare och utomstående. Den ersätter även skador som du orsakar på annans egendom. Trafikförsäkringen ersätter dock inte för varken skador eller egendom i ditt eget fordon.

Läs mer…


Här finns exempel på fler frågor och förklaringar: