Vad avgör vilken hastighet jag ska ha när jag passerar en järnvägskorsning?Frågans svarsalternativ visas inte då detta är en av de 1000 betalfrågorna.
Köp alla 1000 körkortsfrågor nu »
Förklaring

Det finns en del saker som du måste tänka på för att avgöra vilken hastighet du ska färdas i, till exempel väglag och hastighetsbegränsning.
Men det viktigaste är hur bra sikten är vid järnvägsspåret åt båda hållen.

Du får inte korsa en järnvägskorsning vid följande scenarion:

  • När en bom är fälld eller är på väg att fällas ner
  • När ljussignaler är röd.
  • När ett tåg närmar sig.
  • När risken är stor att du stannar på spåret.

Läs mer…


Här finns exempel på fler frågor och förklaringar: