Vad betyder de gula vägmarkeringarna på bilden?Frågans svarsalternativ visas inte då detta är en av de 1000 betalfrågorna.
Köp alla 1000 körkortsfrågor nu »
Förklaring

Markering som är gul och är heldragen innebär att det är förbjudet att både stanna och parkera vid den.

På bilden visas märke, M23 detta används som förstärkning av markeringarna.


Här finns exempel på fler frågor och förklaringar: