Vad innebär en singelolycka?Frågans svarsalternativ visas inte då detta är en av de 1000 betalfrågorna.
Köp alla 1000 körkortsfrågor nu »
Förklaring

En singelolycka är en trafikolycka där endast ett fordon är inblandat. Däremot kan flera personer drabbas i en singelolycka.


Här finns exempel på fler frågor och förklaringar: