Under vilken tid på dygnet är risken för vilt på vägen störst?Frågans svarsalternativ visas inte då detta är en av de 1000 betalfrågorna.
Köp alla 1000 körkortsfrågor nu »
Förklaring

Djur är normalt sett mest i rörelse från skymning till och med gryning, detta eftersom de börjar söka efter föda i skymningen och återvänder i gryningen för att söka skydd under dagen.


Här finns exempel på fler frågor och förklaringar: