Det är en snöfri vinter och temperaturen är under 0 grader. På vilka ställen bör man vara mest uppmärksam?Frågans svarsalternativ visas inte då detta är en av de 1000 betalfrågorna.
Köp alla 1000 körkortsfrågor nu »