Vad händer med väglaget en vinterkväll när temperaturen sjunker från -4 till -10 grader?Frågans svarsalternativ visas inte då detta är en av de 1000 betalfrågorna.
Köp alla 1000 körkortsfrågor nu »