Vad är det som avgör hur länge en motorvärmare ska vara inkopplad före start?Frågans svarsalternativ visas inte då detta är en av de 1000 betalfrågorna.
Köp alla 1000 körkortsfrågor nu »