Är det tillåtet att köra ett fordon, som är bredare än 260 cm på allmänna vägar?Frågans svarsalternativ visas inte då detta är en av de 1000 betalfrågorna.
Köp alla 1000 körkortsfrågor nu »