På motorvägar finns det tvärgående förbindelsevägar mellan körbanorna. Vem har tillåtelse att använda en sådan öppning?Frågans svarsalternativ visas inte då detta är en av de 1000 betalfrågorna.
Köp alla 1000 körkortsfrågor nu »