Vid en omkörning ska flera bedömningar göras. Vilken bedömning är oftast svårast att genomföra?Frågans svarsalternativ visas inte då detta är en av de 1000 betalfrågorna.
Köp alla 1000 körkortsfrågor nu »