Vilken är högsta tillåtna hastighet för en personbil med bromsad släpvagn?Frågans svarsalternativ visas inte då detta är en av de 1000 betalfrågorna.
Köp alla 1000 körkortsfrågor nu »