Vilken är högsta tillåtna hastighet för en personbil med bromsad släpvagn?Frågans svarsalternativ visas inte då detta är en av de 1000 betalfrågorna.
Köp alla 1000 körkortsfrågor nu »
Förklaring

“Med tillkopplad bromsad släpvagn får du inte köra fortare än 80 km/h. Med en obromsad släpvagn får du också köra i 80km/h om släpvagnens totalvikt […] inte överstiger hälften av bilens tjänstevikt.” (Körkortsboken, upplaga 24, sida 249)


Här finns exempel på fler frågor och förklaringar: