Vilket alternativ beskriver det miljövänligaste sättet att hålla avstånd till framförvarande fordon när du kör?Frågans svarsalternativ visas inte då detta är en av de 1000 betalfrågorna.
Köp alla 1000 körkortsfrågor nu »