Bilen har fått motorfel och du tvingas stanna i mörker på en väg som saknar gatubelysning. Vilket ljus, utöver varnings blinkers och baklyktor, ska du ha tänt på bilen när du stannat?Frågans svarsalternativ visas inte då detta är en av de 1000 betalfrågorna.
Köp alla 1000 körkortsfrågor nu »