Får du vid en omkörning överskrida mittlinjen med vänster däck samtidigt som du har mötande trafik?Frågans svarsalternativ visas inte då detta är en av de 1000 betalfrågorna.
Köp alla 1000 körkortsfrågor nu »