Vägen du kör på har enbart ett körfält i vardera riktningen och det finns ingen vägren. Får du köra om strax före ett backkrön där sikten är skymd?Frågans svarsalternativ visas inte då detta är en av de 1000 betalfrågorna.
Köp alla 1000 körkortsfrågor nu »