Vilken risk medför överplogade vägkanter?Frågans svarsalternativ visas inte då detta är en av de 1000 betalfrågorna.
Köp alla 1000 körkortsfrågor nu »
Förklaring

Om en väg är överplogad så finns det en stor risk för dig som bilförare att köra av vägen eftersom du inte kan se hur bred vägen egentligen är.


Här finns exempel på fler frågor och förklaringar: