Hur kan du enklast kontrollera att en person, har behörighet att dra tung släpvagn?Frågans svarsalternativ visas inte då detta är en av de 1000 betalfrågorna.
Köp alla 1000 körkortsfrågor nu »