Blir olika individer olika berusade av en viss mängd alkohol?Frågans svarsalternativ visas inte då detta är en av de 1000 betalfrågorna.
Köp alla 1000 körkortsfrågor nu »