Är det säkert att köra bil dagen efter du konsumerat stora mängder alkohol?Frågans svarsalternativ visas inte då detta är en av de 1000 betalfrågorna.
Köp alla 1000 körkortsfrågor nu »