När är risken störst för en förare att göra felberäkningar i trafiken?Frågans svarsalternativ visas inte då detta är en av de 1000 betalfrågorna.
Köp alla 1000 körkortsfrågor nu »