Vilket av följande alternativ är den vanligaste anledningen till singelolyckor?Frågans svarsalternativ visas inte då detta är en av de 1000 betalfrågorna.
Köp alla 1000 körkortsfrågor nu »