Måste reservdäcket ha dubbar om bilens resterande däck har det?Frågans svarsalternativ visas inte då detta är en av de 1000 betalfrågorna.
Köp alla 1000 körkortsfrågor nu »