Hur många gram koldioxid får en bil högst släppa ut, för att få kallas för en supermiljöbil?Frågans svarsalternativ visas inte då detta är en av de 1000 betalfrågorna.
Köp alla 1000 körkortsfrågor nu »