Hur många procent av de skadliga ämnena i avgaserna omvandlas till koldioxid och vatten?Frågans svarsalternativ visas inte då detta är en av de 1000 betalfrågorna.
Köp alla 1000 körkortsfrågor nu »