Vilket av följande alternativ bidrar mest till växthuseffekten och klimatförändringen?Frågans svarsalternativ visas inte då detta är en av de 1000 betalfrågorna.
Köp alla 1000 körkortsfrågor nu »