Vilket av följande alternativ bidrar till försurningar i våra skogar och sjöar?Frågans svarsalternativ visas inte då detta är en av de 1000 betalfrågorna.
Köp alla 1000 körkortsfrågor nu »