Varför är det bättre att använda biobränsle istället för fossilt bränsle?Frågans svarsalternativ visas inte då detta är en av de 1000 betalfrågorna.
Köp alla 1000 körkortsfrågor nu »