Du närmar dig ett övergångsställe där en person står precis innan övergångsstället. Personen går dock inte över, utan vinkar fram dig. Hur bör du agera?Frågans svarsalternativ visas inte då detta är en av de 1000 betalfrågorna.
Köp alla 1000 körkortsfrågor nu »