Hur många procent ökar bränsleförbrukningen med vid användning av AC?Frågans svarsalternativ visas inte då detta är en av de 1000 betalfrågorna.
Köp alla 1000 körkortsfrågor nu »