Hur länge bör du använda en motorvärmare om temperaturen är -18°?Frågans svarsalternativ visas inte då detta är en av de 1000 betalfrågorna.
Köp alla 1000 körkortsfrågor nu »