Vilket av följande alternativ räknas inte in i bilens tjänstevikt?Frågans svarsalternativ visas inte då detta är en av de 1000 betalfrågorna.
Köp alla 1000 körkortsfrågor nu »