Hur påverkas köregenskaperna om du kör en bil med tillkopplad släpvagn och kultrycket är högt?Frågans svarsalternativ visas inte då detta är en av de 1000 betalfrågorna.
Köp alla 1000 körkortsfrågor nu »