Vilket av följande alternativ kan du med säkerhet avgöra att ABS bromsarna fungerar?Frågans svarsalternativ visas inte då detta är en av de 1000 betalfrågorna.
Köp alla 1000 körkortsfrågor nu »