En alkoholpåverkad förare har större chans att råka ut för en trafikolycka än vad en nykter förare har. För vilken typ av olyckor ökar risken mest gentemot statistiken?Frågans svarsalternativ visas inte då detta är en av de 1000 betalfrågorna.
Köp alla 1000 körkortsfrågor nu »