Du äger en personbil som är 6 år gammal. Hur ofta ska din bil besiktas?Frågans svarsalternativ visas inte då detta är en av de 1000 betalfrågorna.
Köp alla 1000 körkortsfrågor nu »