Vilket alternativ stämmer för en trafikolycka med dödsfall eller svåra personskador?Frågans svarsalternativ visas inte då detta är en av de 1000 betalfrågorna.
Köp alla 1000 körkortsfrågor nu »