Om du råkar skada en annans egendom, exempelvis köra på ett staket. Vem ska du då kontakta i första hand?Frågans svarsalternativ visas inte då detta är en av de 1000 betalfrågorna.
Köp alla 1000 körkortsfrågor nu »