På vilket sätt ändras rörelseenergin om hastigheten höjs från 30 km/h till 90 km/h?



Frågans svarsalternativ visas inte då detta är en av de 1000 betalfrågorna.
Köp alla 1000 körkortsfrågor nu »