Du sänker hastigheten från 100 km/h till 50 km/h. Hur påverkas bromssträckan?Frågans svarsalternativ visas inte då detta är en av de 1000 betalfrågorna.
Köp alla 1000 körkortsfrågor nu »