Krockkudden på bilen är aktiverad. Hur ska du placera en bilbarnstol?Frågans svarsalternativ visas inte då detta är en av de 1000 betalfrågorna.
Köp alla 1000 körkortsfrågor nu »