Hur stor andel av samtliga bilresor i Sverige är kortare än 5 km?Frågans svarsalternativ visas inte då detta är en av de 1000 betalfrågorna.
Köp alla 1000 körkortsfrågor nu »