Hur långt hinner du köra på 1 sekund om du har en hastighet på 90 km/h?Frågans svarsalternativ visas inte då detta är en av de 1000 betalfrågorna.
Köp alla 1000 körkortsfrågor nu »