Hur mycket utsläpp av koldioxid från bilens avgaser tar en katalysator bort?Frågans svarsalternativ visas inte då detta är en av de 1000 betalfrågorna.
Köp alla 1000 körkortsfrågor nu »