Vad kallas hela sträckan från att du upptäcker ett hinder tills bilen står stilla?Frågans svarsalternativ visas inte då detta är en av de 1000 betalfrågorna.
Köp alla 1000 körkortsfrågor nu »