Vilket alternativ beskriver att hjärnan får för lite information för att kunna göra en korrekt bedömning i en trafiksituation?Frågans svarsalternativ visas inte då detta är en av de 1000 betalfrågorna.
Köp alla 1000 körkortsfrågor nu »