Du närmar dig en korsning där detta vägmärke finns uppsatt. Hur ska du uppträda?Frågans svarsalternativ visas inte då detta är en av de 1000 betalfrågorna.
Köp alla 1000 körkortsfrågor nu »