Vilket är den viktigaste anledning till att anpassa hastigheten efter detta vägmärke?Frågans svarsalternativ visas inte då detta är en av de 1000 betalfrågorna.
Köp alla 1000 körkortsfrågor nu »