Efter vilket vägmärke måste du hålla lägst hastighet?Frågans svarsalternativ visas inte då detta är en av de 1000 betalfrågorna.
Köp alla 1000 körkortsfrågor nu »