Vad är den högsta tillåtna hastigheten för en tung lastbil med tillkopplad släpvagn på motorväg?Frågans svarsalternativ visas inte då detta är en av de 1000 betalfrågorna.
Köp alla 1000 körkortsfrågor nu »